Together Bruxx Vinohradský Parlament Potrefená Husa Hybernská Potrefená Husa Pardubice Sia restaurant Brambory Cukrář Skála Sisters Bistro Foodway Catering Výdejna FWC Návštěvnické centrum Staropramen Wevar
Kariéra
Together
English

Nová atrakce v centru Prahy: Turisty uchvacují létající jeleni v tzv. „uličce sv. Huberta“

O centru hlavního města se zpravidla hovoří jako o „historickém“. Znamená to ale, že by bylo jakoby zakonzervováno v čase a ničeho nového se v něm Pražan nenaděje? Není tomu tak. Konkrétně u náměstí Republiky v rámci rekonstrukce Paláce Špork vznikla kupříkladu nová ulička, která kombinuje starobylý vkus s detaily moderní malebnosti.

V posledních letech rušil kolemjdoucí v ulici V Celnici rámus a lešení, časté zábory chodníku. Nyní se konečně Pražané mohou dozvědět proč. Kromě vkusně provedené rekonstrukce Paláce Špork, kterou měl na starosti architekt Stanislav Fiala, vznikla v prostoru mezi budovou Staré celnice a zmíněného paláce nová „ulička. Čím dál více se stává novou atrakcí u turistů. A nejen těch.

Oživení veřejného prostoru

Rekonstrukce paláce se propsala do veřejného prostoru, nejen ideově v rámci otevření a zprostupnění, ale i v kvalitě použitých materiálů a detailech,“ uvádí tiskový mluvčí Institutu plánování rozvoje Prahy (IPR) Marek Vácha. „Díky takovým relativně drobným zásahům pak může z oblasti kolem celnice vzniknout úplně nové místo, kam mohou lidé zajít a posadit se. Majitel budovy má příjmy z nájemného a podnikatel získal zajímavé a klidné místo v centru,“ uvádí mluvčí s tím, že jsou tedy prakticky všichni spokojeni.Ulička je prozatím slepá, díky čemuž skrze ní neproudí takové množství lidí jako kdekoliv jinde v okolí. To jí na jednu stranu dodává punc jedinečnosti, na druhou stranu se však otevírá otázka, zdali to není škoda, když ji na jejím konci „od okolního světa“ odděluje pouze jediná zeď. „Pokud se podaří propojit uličku směrem do Hybernské ulice, pak to významně pomůže prostupnosti celého území,“ domnívá se Vácha.ulička sv. HubertaLokalita za budovou Staré celnice je totiž oproti ostatním částem okolí zanedbaná. Ačkoliv zde má sídlo řada firem či institucí, spíše sem chodívají bezdomovci, kteří znečišťují zdi a zákoutí, což s sebou pochopitelně přináší i nevábný zápach. Podle IPR by tak propojení nové uličky s Hybernskou touto cestou dané lokalitě pomohlo. Čím více lidí by tudy proudilo, tím méně nevítaných živlů by potom přitahovala.

Ulice i po formální stránce?

Doposud je ulička spíše skrovným prostorem a její název je spíše symbolický. Podle Váchy jí však nic nebrání v tom, aby do budoucna byla zanesena na mapu hlavního města coby plnohodnotná ulice. „Obecně podněty k pojmenování přicházejí od různých navrhovatelů,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Omezení daná zákonem jsou pouze dvě – název nesmí být duplicitní a pokud jde o pojmenování po nějaké osobnosti, nesmí se jednat o osobnost dosud žijící,“ upřesňuje mluvčí. V obou případech by tak po formální stránce problém být nemusel, jelikož žádná ulice toho jména na území hlavního města není. Iniciativa však musí vzejít od někoho jiného než od magistrátu, a musí ji předně schválit radnice dotčené městské části. V tomto případě Praha 1.

Lákadlo: Turistická atrakce či tradiční »mňamka«

Podle pracovnice zdejší restaurace, která si nepřála být jmenovaná, do uličky zavítají v hojném počtu zejména turisté. „Ti si fotí buď ty červené jeleny, nebo si s nimi dělají selfie,“ vysvětluje s tím, že jde o velikou atrakci. Počet denních návštěvníků odhadnout nedokáže, ačkoliv uznává, že málo jich rozhodně není.Zpočátku do ulice chodili převážně Češi,“ vysvětlila Lenka Šabatková, mluvčí tamní cukrárny Cukrář Skála. Cizinci vstoupili jen v případě, pokud zabloudili. Ale od té doby, co v uličce ‚létají‘ jeleni, se návštěvnost cizinců určitě zvýšila. Všichni jsou teď do uličky vtaženi zvědavostí a ne jen mlsnou náladou,“ domnívá se. A když už přece jen návštěvníky honí mlsná, nejčastěji vezmou zavděk koňakovou špičkou.

Proč zrovna sv. Hubert?

Symbolické pojmenování uličky je nabíledni, už jen proto, že Šporkova ulice se v Praze již nachází. Svatý Hubert byl franckým biskupem, který žil v 7. století. Než se dal na dráhu víry, trávil kratochvíle lovem divoké zvěře. V českých zemích se dočkal značné obliby především v období baroka. Velmi oblíbeným světcem byl právě u šlechtické rodiny Šporků. V roce 1695 totiž nechal tehdejší hrabě František Antonín Špork založit lovecký řád svatého Huberta, který byl udělován právě vášnivým lovcům. Pojmenování ulice tak symbolicky podporuje odkaz rodu Šporků.